Zdarzają się w życiu każdego takie momenty, kiedy coś się psuje.

Aby to naprawić, szukamy różnych sposobów. Jeśli znane, dotychczasowe metody nie działają, pojawia się kryzys. Wraz z nim depresja, lęk, napięcie, złość.

Możesz zawsze skorzystać z psychoterapii. Nie dlatego, że sobie nie poradzisz, ale dlatego, że dzięki terapii poradzisz sobie lepiej.

Psychoterapia pomaga znaleźć rozwiązania nie brane dotąd pod uwagę. Praca na psychoterapii zaczyna się od rozmowy z kimś, kto chce wysłuchać i zrozumieć. Razem ustalacie, co jest dla Ciebie ważne i potrzebne.

Psychoterapia Warszawa: Mokotów, Ochota i Wola

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej, której podstawowym narzędziem jest rozmowa. Ma konkretny cel, np. usunięcie objawów (depresji, lęku, natręctw, fobii, zaburzeń odżywiania), poprawę komfortu życia.
Prowadzona jest przez profesjonalnie przygotowanego psychoterapeutę. Osoba korzystająca z terapii świadomie uczestniczy we wspólnej pracy. Dokonuje odkryć, poznaje siebie i swoje możliwości. Dostrzega niewykorzystywany dotąd potencjał. Uczy się nowych sposobów zachowania.
Psychoterapia pomaga uświadomić sobie związek między emocjami, myśleniem, przeżyciami i połączyć je w zrozumiałą całość. Wymaga zaangażowania i otwartości.

Chcesz jeszcze dzisiaj rozpocząć psychoterapię w Warszawie, na Mokotowie, Ochocie lub Woli?

Kto potrzebuje psychoterapii?

Istnieje cała lista wskazań do psychoterapii, wymienić można nowe i stare nazwy problemów psychicznych trapiących człowieka: zaburzenia lękowe – nerwice, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsywne, natręctwa, zaburzenia nastroju - depresje, zaburzenia osobowości, psychozy, uzależnienia. Z powodu problemów psychologicznych pojawiają się albo nasilają fizyczne dolegliwości. Bywa też odwrotnie. Przewlekłe albo dokuczliwe zmiany fizyczne mają swoje konsekwencje w psychice. W jednym i drugim wypadku psychoterapia pomaga. Równolegle może być niezbędna terapia medyczna. Do psychoterapii skłania nie tylko choroba. Często są to relacje z bliskimi, które należy naprawić (terapia małżeńska, terapia pary, terapia rodzinna). Czasami dręczy poczucie pustki czy niedostosowania. Czasami do terapii motywuje pragnienie rozwoju bądź zrozumienia siebie. W każdej z tych sytuacji psychoterapia jest metodą, która przynosi korzyści.