Zasady psychoterapii

Zasady psychoterapii

Niezależnie od kierunku, szkoły i teorii, każda psychoterapia przestrzega kilku podstawowych zasad:

 • Jest dobrowolna. Nikogo nie można zmusić do terapii, tak jak nie można zmusić do zaufania.
 • Jest nakierowana na dobro osoby, lub osób, korzystających z terapii.
 • Gwarantuje szacunek osobie, która korzysta psychoterapii.
 • Przestrzega zasad dyskrecji.
 • Kodeks etyczny w psychoterapii nakazuje zachowanie wszystkich informacji w poufności.
  Wyjątki określone prawem to zagrożenie życia i molestowanie nieletnich. Terapeuta nie ujawnia żadnych treści, nawet przed sądem, bez pisemnej zgody osoby uczestniczącej w terapii. Podczas omawiania swojej pracy na zawodowej superwizji, psychoterapeuta nie ujawnia danych osobowych (niemożliwa jest identyfikacja osoby).
 • Odbywa się w stałych terminach 1 lub 2 razy w tygodniu.
 • Prowadzi do osiągnięcia celu, dla którego podejmuje się psychoterapię.
  Czasem potrzeba aż kilku spotkań, aby ten cel sprecyzować. Chodzi nie tylko o usunięcie objawu (problemu z którym zgłasza się dana osoba na terapię), ale też o sytuację, która nastąpi po zakończeniu pracy.

Chcesz jeszcze dzisiaj rozpocząć psychoterapię w Warszawie, na Mokotowie, Ochocie lub Woli?