Psychoterapeuci

Psychoterapeuci

Agata Bronikowska

Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem specjalistą I stopnia – psychologiem klinicznym. W swoim zawodzie pracuję blisko 40 lat, psychoterapią zajmuję się od 2000r. Ukończyłam Kurs Psychoterapii CMKP w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pracuję korzystając z superwizji.

Jako psychoterapeutka:

 • czerpię z podejścia psychodynamicznego z jego rozumieniem przeszłych doświadczeń w kształtowaniu się psychiki, zawsze w relacji z bliskimi
 • korzystam z podejścia poznawczo–behawioralnego, które akcentuje wagę racjonalnego myślenia i związku przekonań z emocjami
 • bliskie jest mi podejście systemowe, dostrzeganie reguł i zależności między ludźmi, waga codziennych relacji z bliskimi, spoglądanie na świat przez pryzmat warunków, w których przyszło nam żyć
 • uznaję znaczenie niepowtarzalnego indywidualnego doświadczania świata i relacji.

abronikowska@psychoterapiaanima.pl

Magdalena Gowin

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem uczestnikiem czteroletniego, całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, integrującego założenia terapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywującym i terapią trzeciej fali CBT, prowadzonym przez Akademię Edukacji i Motywacji w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Jako psychoterapeutka:

 • Prowadzę indywidualną psychoterapię dla osób dorosłych. Pomagam osobom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej. Pomagam w trudnościach związanych z emocjami, nastrojem, relacjami z innymi ludźmi czy życiem zawodowym.
 • Terapia to dla mnie proces prowadzący do zmiany, którego istotnym elementem jest relacja terapeutyczna. Relacja oparta na współpracy, zapewniająca bezpieczną atmosferę pomaga w realizacji celów, mających wpływ na poprawę jakości życia.
 • Swoje doświadczenie w pracy opieram o wieloletnią pracę związaną z diagnozą i orzecznictwem w Pracowni Psychologii Anima oraz o pracę kliniczną w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

mgowin@psychoterapiaanima.pl

Magdalena Gowin – ZnanyLekarz.pl

Anna Szczubiał-Kamińska

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia. Doświadczenie zdobywałam podczas pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie „Przystań” w Katowicach i na oddziale ogólnopsychiatrycznym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz podczas różnorodnych działań wolontaryjnych. Poza jednolitymi studiami magisterskimi o kierunku psychologia na Uniwersytecie Śląskim, ukończyłam roczne studia podyplomowe z obszaru diagnozy psychologicznej na Uniwersytecie SWPS.

Jako psychoterapeutka:

 • Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, doświadczających zaburzeń psychicznych i trudności w obszarze emocji, relacji i samooceny.
 • Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 • Swoją pracę poddaję superwizji.

Monika Jankowska

Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie oraz studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w SWPS, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Szkołę Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.
Niezależnie od rozwoju zawodowego poprzez ww. studia, przez wiele lat zdobywałam wiedzę i doświadczenie psychologiczne w roli psychologa – praktyka w służbach mundurowych. Bardzo lubię prowadzić zajęcia grupowe. W pracy trenera fascynuje mnie dynamika grupy. Obcowanie z energią grupową i bazowanie na jej zasobach pozwala na wymianę wiedzy oraz na zdobywanie nowych doświadczeń.
Aktualnie otwieram nową (kolejną) przestrzeń zawodową. Jestem w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Pracuję w nurcie humanistycznym. Tak prowadzona terapia to dla mnie spotkanie, relacja i proces, w którym człowiek dąży do zrozumienia siebie – swoich przeżyć, doświadczeń i działań.

Jako psychoterapeutka:

 • W relacji terapeutycznej dbam o poczucie bezpieczeństwa i o wytworzenie atmosfery zaufania.
 • Wierzę, że każdy ma w sobie potencjał umożliwiający mu pokonanie trudności i kryzysów oraz życie w taki sposób w jaki pragnie.