Czym jest psychoterapia

Czym jest psychoterapia?

Jest pomocą udzielaną poprzez rozmowę, jest „leczeniem rozmową”.  Jest to rozmowa niezwykła.  Otwarta, szczera, o tym co ważne dla osoby uczestniczącej w terapii.

Jest pracą nad pozbyciem się bądź złagodzeniem objawów – depresji, smutku, lęku, natręctw, fobii.

Jest wsparciem w kryzysie.

Jest inwestycją w siebie.

Jest procesem, który wymaga czasu i zaangażowania.

Jest szansą na zrozumienie własnych doznań i przeżyć oraz połączenia ich w spójną całość.

Jest metodą na dokonywanie odkryć w sobie, na lepsze poznanie siebie i swoich możliwości.

Jest otwarciem się na niewykorzystywany dotąd potencjał, na nowe sposoby zachowania.

Jest działaniem poprawiającym komfort życia.

Psychoterapia to proces. Dokonuje się w obecności i przy pomocy psychoterapeuty, osoby profesjonalnie do tej pracy przygotowanej.

Bez otwartości i zaangażowania emocjonalnego z obydwu stron psychoterapia nie działa.

Chcesz jeszcze dzisiaj rozpocząć psychoterapię w Warszawie, na Mokotowie, Ochocie lub Woli?