Czy psychoterapia pomaga?

Czy psychoterapia pomaga?

Tak, w ogromnej większości przypadków.

Ważne jest kilka czynników:

Po stronie osoby zgłaszającej się na terapię jest to zaangażowanie i motywacja do zmiany.

Po stronie terapeuty przygotowanie merytoryczne, doświadczenie i dobra komunikacja.

Ważna jest wzajemna relacja terapeuta-pacjent, a w niej obustronne zaufanie.

Duże znaczenie ma rodzaj problemu z jakim ktoś zgłasza się do terapii.

Cel terapii wyznacza pacjent. Razem z terapeutą ustalają, co jest realne i możliwe do osiągnięcia.

Ostateczne zadowolenie z terapii zależy od stopnia realizacji założonego celu, od relacji która powstała podczas terapii, oraz od innych, niebezpośrednich korzyści, które przynosi psychoterapia.

Chcesz jeszcze dzisiaj rozpocząć psychoterapię w Warszawie, na Mokotowie, Ochocie lub Woli?