Kontrakt psychoterapeutyczny

Kontrakt psychoterapeutyczny

W trakcie pracy kierujemy się pewnym określonymi zasadami. Dobrze jest wiedzieć na samym początku, jakie są reguły podejmowanej wspólnie psychoterapii. Poniżej umieszczam kontrakt, który jest naszą umową na czas terapii.

 


ANIMA Gabinet Psychologiczny Agaty Bronikowskiej
02-057 Warszawa, ul. Grójecka 43 lok.12 A
tel. 603 331 070
abronikowska@psychoterapiaanima.pl


Witam w moim gabinecie. Poniżej znajdzie Pani/Pan niezbędne informacje na temat psychoterapii. Proszę je przeczytać i potwierdzić podpisem, że są zrozumiałe i zaakceptowane.

Długość terapii i częstotliwość spotkań: Psychoterapia z reguły obywa się w formie regularnych sesji trwających po 50 minut. Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na podjęcie terapii, będzie ona trwała kilka miesięcy lub dłużej. W tym czasie zawsze możemy odnieść się do etapu, który Pani/Pan osiągnęła/ął, w stosunku do ustalonego celu.

Zachowanie poufności: Informacje które mi Pani/Pan przekazuje, będą traktowane jako ściśle poufne i nie zostaną ujawnione nikomu bez Pani/Pana pisemnej zgody. Z prawnego punktu widzenia, zasada poufności nie obejmuje tylko sytuacji, w których istnieje zagrożenie życia Pani/Pana lub innych osób, oraz sytuacji, w których dzieci są narażone na ryzyko (np. seksualnego molestowania, znęcania się lub zaniedbania). Jeśli będę omawiać Pani/Pana terapię w trakcie własnej zawodowej superwizji, zanonimizuję wszelkie informacje pozwalające na Pani/Pana identyfikację, włącznie z użyciem pseudonimu.

Zasady płacenia za terapię: Moje honorarium za sesję indywidualną wynosi 190 zł. W sytuacji kiedy Pani/Pan odwoła spotkanie, pobiorę opłatę równą ½ kwoty za odbytą sesję (80 zł).

Moje urlopy: Urlopy planuję kilka razy w roku. Informuję o nich z wyprzedzeniem. Przerwa może być jedno- lub dwutygodniowa. Możemy się wówczas umówić na dodatkowe spotkanie poza ustalonym terminem.

Kontakt ze mną w razie nagłej potrzeby: Można kontaktować się ze mną przez telefon lub mailem. Jeśli nie będę mogła odebrać, oddzwonię, zazwyczaj tego samego dnia.

Rezygnacja z terapii: Ma Pani/Pan prawo zakończyć terapię w każdej chwili. Jeśli Pani/Pan podejmie taką decyzję, bardzo proszę o wcześniejszą informację. Zakończenie terapii ostatnim spotkaniem i omówienie podczas niego wniosków, ułatwia powrót do zdrowia, lub podjęcie innej psychoterapii. Jeśli Pani/Pan sobie życzy, podam nazwiska innych wykwalifikowanych terapeutów lub gabinetów psychoterapeutycznych.

Świadoma zgoda: Przeczytałam/em i zrozumiałam/em powyższe informacje. Miałam/em sposobność poprosić o dodatkowe informacje, i decyduję się na podjęcie psychoterapii.

Czytelny podpis pacjenta, data


 

Schemat kontraktu opracowałam korzystając z inspiracji i przyzwolenia wydanego czytelnikom przez autorkę (Nancy Mc Williams Psychoterapia Psychoanalityczna)

Chcesz jeszcze dzisiaj rozpocząć psychoterapię w Warszawie, na Mokotowie, Ochocie lub Woli?