Zastanawiasz się nad sobą?
Szukasz rozwiązania swoich problemów?
Chcesz się rozwijać?

Tu jest miejsce, aby się zatrzymać, porozmawiać, przyjrzeć ważnym sprawom.
Jeśli jakieś przeżycie dokucza Ci i męczy, czegoś nie rozumiesz, albo chcesz coś zmienić, wtedy potrzebujesz czasu i wsparcia.
Chcesz nauczyć się lepiej rozpoznawać i nazywać swoje emocje, zrozumieć ich wpływ na Twoje myślenie i działanie?

Psychoterapia Warszawa: Mokotów, Ochota i Wola

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest po prostu leczeniem rozmową. Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej, której podstawowym narzędziem jest rozmowa. Ma konkretny cel, np. usunięcie objawów (depresji, lęku, natręctw, fobii, zaburzeń osobowości), poprawa komfortu życia. Prowadzona jest przez psychoterapeutę - osobę profesjonalnie przygotowaną. Opiera się na relacji między pacjentem/klientem a terapeutą. Wymaga dużego zaangażowania i otwartości ze strony pacjenta. Psychoterapia pomaga zrozumieć doznania i przeżycia oraz połączyć je w zrozumiałą całość. Pacjent jest podmiotem. Świadomie uczestniczy we wspólnej pracy razem z terapeutą. Dokonuje odkryć, poznaje siebie i swoje możliwości. Dostrzega niewykorzystywany dotąd potencjał. Uczy się nowych sposobów zachowania. Bez jego zaangażowania psychoterapia nie działa.

Chcesz jeszcze dzisiaj rozpocząć psychoterapię w Warszawie, na Mokotowie, Ochocie lub Woli?

Kto potrzebuje psychoterapii?

Istnieje cała lista wskazań do psychoterapii, wymienić można nowe i stare nazwy problemów psychicznych trapiących człowieka: zaburzenia lękowe – nerwice, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsywne, natręctwa, zaburzenia nastroju - depresje, zaburzenia osobowości, psychozy, uzależnienia. Z powodu problemów psychologicznych pojawiają się albo nasilają fizyczne dolegliwości. Bywa też odwrotnie. Przewlekłe albo dokuczliwe zmiany fizyczne mają swoje konsekwencje w psychice. W jednym i drugim wypadku psychoterapia pomaga. Równolegle może być niezbędna terapia medyczna. Do psychoterapii skłania nie tylko choroba. Często są to relacje z bliskimi, które należy naprawić (terapia małżeńska, terapia pary, terapia rodzinna). Czasami dręczy poczucie pustki czy niedostosowania. Czasami do terapii motywuje pragnienie rozwoju bądź zrozumienia siebie. W każdej z tych sytuacji psychoterapia jest metodą, która przynosi korzyści.

Czy psychoterapia pomaga?

Tak, w ogromnej większości przypadków. Podkreśla się znaczenie kilku zasadniczych czynników dla powodzenia psychoterapii. Po stronie pacjenta jest to zaangażowanie i motywacja do zmiany. Po stronie terapeuty przygotowanie merytoryczne, doświadczenie i dobra komunikacja. Bardzo ważna jest wzajemna relacja. Znaczenie ma oczywiście rodzaj problemu z jakim pacjent zgłasza się do terapii. W trakcie pracy szuka się sposobu na wprowadzenie korzystnej zmiany. Czasem może to być zaledwie inny sposób spostrzega nia i myślenia. Czasem potrzeba konkretnych nowych zachowań. Satysfakcja z terapii zależy od realizacji założonego celu. Cel określa się na początku terapii.

Psychoterapia Warszawa krok po kroku